2nd Semester Report

ЗВІТ

про наукову  роботу за IІ семестр 2013-2014 навчального року

канд. філологічних наук,

доцента кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики

Калініченка М.М.

За II семестр 2013-2014 навчального року взято участь у роботі п’яти наукових конференцій

1.«ІI Міждисциплінарні гуманітарні читання». Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Присвячуються 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 26 лютого 2014 р., Київ. Міністерство освіти і науки України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. 

2.«Польська культура в контексті волинського тексту». Міжнародна наукова конференція. 3–4 квітня 2014 р., м. Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

3.Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість». 3-4 квітня 2014 р., м. Острог. Національний університет «Острозька академія».

4.23-я Международная научная конференция «Мир природы и проблемы цивилизации в современной литературе и культуре». Минск, 24-25 апреля 2014 г., Минский государственный лингвистический университет. Беларусь. 

5.ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ Сучасні проблеми германського та романського мовознавства (Рівне, РДГУ, 23-е квітня 2014-го року).

За II семестр 2013-2014 навчального року подано до друку 5 статей

1. Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя (Луцьк, «НАУКОВИЙ ВІСНИК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ», ВАКівська) 

2. «Листя трави» Волта Вітмена: польові дослідження з американського сексу (Київ, журнал «Всесвіт»).

3. Н. Готорн і «Друге велике пробудження» (Запоріжжя, журнал «Держава і регіони», ВАКівська)

4.Американская «Природа» Р.У. Эмерсона (Мінськ, МГЛУ).

5. Н. Готорн у релігійному дискурсі сполучених штатів першої половини ХІХ сторіччя (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету).

За II семестр 2013-2014 навчального року надруковано 6 статей

1.Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі: І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог.: Видавництво «Острозька академія», 2014. — Вип. 45. — С. 117–120.

2.Міждисциплінарні студії північноамериканського романтизму в дискурсі масової культури і популярного реформізму» // II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року. — Київ, 2014. — с. 105-106.

3.Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. — Вип. 39. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — 406– 411.

4.Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Германа Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Американського Ренесансу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Вип. 126. Частина 1.— / голов. ред. Паславська А.Й. — Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — С. 132–138.

5.Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство. / [ред. кол. Голюк В.С. та ін. ]. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2013, № 3 (252). — С. 44–49 (*статтю отримано у 2014-му році).

6.Американська популярна робітнича література першої половини XIX сторіччя: здобутки і перспективи (матеріали ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», тези – 4 с.) — I wonder where it is published??? 

 Чекаю ще на дві ваківські статті, одну не ваківську, одну міжнародну + 2 статті у академ.збірниках… може і не дочекаюся на цей семестр… Війна!

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья