Література країни, мова якої вивчається - підготовка до екзамену

Деякі джерела до підготовки до екзамену:

ТАКОЖ

1.Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицьої. 2-е

вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2002. – 832.

2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. – К.:

Смолоскип, 2008. – 360 с.

3. Літературний процес // Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.,

2001. – С. 442-460.

4. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Енквіста, В.Е. Тейлора / Пер. з англ… –

Київ: Основи, 2003. – 504 с.

5. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів:

ПАІС, 2005.

6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті

литаври, 2001. – 636 с.

7. Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги / Пер.

з англ. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 392 с.

8. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. – 348 с. 9. Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? – К.: ВД „Києво-Могилянська

академія”, 2005.

10.Сивокінь Г.М. Художній твір і літературний процес, К., 1986.

11.Літературний процес // Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до

літературознавства. – К., 2003. – С.411-435.

12.Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська

академія”, 2006.

13.Хейлз К. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та

інформатиці / Пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 430 с.

14.Червінська О.В., Зварич І.М., Сажина А.В. Психологічні аспекти актуальної

рецепції тексту: Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної

культури: Науковий посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2009. – 284 с.

15.Черноиваненко Е.М. Литературний процесс в историко-культурном контексте. –

Одеса, 1999. 

стисло про все-все-все

http://www.dok.znaimo.com.ua/docs/index-3776.html

 

найкращий підручник — проф. Д.Наливайко і К.Шахова

*** Також шукайте англомовні джерела! ***

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья