Науковий звіт за І-й семестр 2014-2015

За I семестр 2014-2015 навчального року взято участь в роботі двох наукових конференцій: 

1) III Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнитивні та соціокультурні аспекти комунікації». Національний університет «Острозька академія».

2) «Біографія як текст» – ХІ Міжнародна поетологічна конференція Чернівецький Національний Університет імені Юрія Федьковича. 

За I семестр 2014-2015 навчального року подано до друку 5 статей: 

1.Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо, «Літературознавчі обрії» (Інститут літератури іменні Тараса Шевченка)

2.Генрі Дейвід Торо — людських душ ловець, журнал іноземної літератури «Всесвіт».

3. Американський театральний перформанс у національному дискурсі першої половини ХІХ сторіччя (НУ Острозька Академія).

4. Національна популярна шекспіріана у дискурсі американської культури ХІХ сторіччя («Наукові записки» ТНПУ ім. В.Гнатюка).

5. «Герман Мелвілл — митець без біографії» (фахова збірка Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича)

За I семестр 2014-2015 навчального року надруковано 6 статей: 

1. Сенсаційна об’ява Германа Мелвілла про Шекспіра, Готорна та про національну літературу // Ренесансні літературні студії, Запоріжжя, Класичний приватний університет (2014-й рік, номер 20-21 — сторінки невідомі, все ще чекаю на паперову версію журналу).

2. Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство / [ред. кол. Колошук Н.Г. та ін. ]. — Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014, № 9 (286). — С. 34 – 39.

3. У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі: І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог: Видавництво «Острозька академія», 2014. — Вип. 45. — С. 189 – 192.

4. Н. Готорн і «друге велике пробудження» // Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — / голов. ред. Безкоровайна О.В.? Рівне: РДГУ, 2014. – С. 34 – 37.

5. «Листя трави» Волта Вітмена: польові дослідження з американського сексу // Всесвіт. — 2014, № 7–8. — С. 207-214.

6. Н. Готорн у релігійному дискурсі Сполучених Штатів першої половини ХІХ ст. // Держава і регіони: Серія: Гуманітарні науки, 2013 р., № 4 (35). — С. 23 – 27. (стаття вийшла друком лише в 2014-му році).

Тези:

1. Герман Мелвілл — митець без біографії // Біографія як текст: матеріали XI Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. — С. 34 – 35.

About 10 more articles are delayed... 

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья