October Conference

I am going to Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

October 15-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

БІОГРАФІЯ ЯК ТЕКСТ

ХІ Міжнародна поетологічна конференція

(16-17 жовтня 2014 року)

П Р О Г Р А М А     К О Н Ф Е Р Е Н Ц І 

Реєстрація учасників 

8:30–10:00 (VІ корпус, 62 ауд.)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.30 – 13.00 (V к., Червона зала)

Вступне слово ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктора фізико-математичних наук, професора С.В. МЕЛЬНИЧУКА.

Передслово: „Автографія” наукового проекту. 

ОЛЬГА ЧЕРВІНСЬКА (Чернівці).

Граємо біографію, граємо з біографією: Шекспір як персонаж драматичної фантазії Дона Нігро «Успішні зусилля кохання». 

НАТАЛІЯ ВИСОЦЬКА (Київ). 

Біографізм як ракурс інтерпретації літературного твору 

(на прикладі повісті Ігоря Калинця «Молімось зорям дальнім»).

ЗОРЯНА ЛАНОВИК, МАР’ЯНА ЛАНОВИК (Тернопіль).

Духовна біографія як жанровий модифікатор модерністської прози.

МАРІЯ МОКЛИЦЯ (Луцьк).

Концепти життя і творчості поета в сонетній жанро

строфі. 

НАТАЛІЯ НАУМЕНКО (Київ).

Художня інтерпретація біо

графії видатних історичних осіб 

у повістях Тараса Шевченка.

ОЛЬГА НОВИК (Бердянськ). 

Биография А.П. Чехова как текст и миф 

в русской драматургии конца ХХ – начала ХХI в.

ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬЄВ (Рівне).  

Музика як складова біографічного тексту.

СВІТЛАНА МАЦЕНКА (Львів). 

Julien Green et l’art de la biographie.

О’ДВАЙЕР МАЙКЛ / O’DWYER MICHAEL (Мейнут, Ірландія)

Екскурсія: резиденція буковинських митрополитів

14.00 – 15.00 (вхід у VІ корпус)

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція № 1 (VI к., ауд. 50)

Біографічний метод у контексті новітніх літературознавчих методів

Голови: Марія Моклиця, Наталія Висоцька.

Секретар: Алла Сажина.

1.Анісімова Людмила (Київ). Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика.

2.Бородінова Маргарита (Донецьк). „Театральність” Г.Квітки-Основяненка: біографічний та літературний аспекти.

3.Головій Оксана (Луцьк). Становлення і розвиток біографічного методу в українському літературознавстві ХІХ століття.

4.Калініченко Михайло (Рівне). Герман Мелвілл – митець без біографії. 

5.Кузьма Оксана (Ужгород). Закарпатські сторінки в біографії С. Черкасенка. 

6.Місінькевич Олеся (Хмельницький). Авторська істина у літературних творах: філософсько-історичне потрактування (на прикладі творчості В. Стуса).

7.Музика Тетяна (Івано-Франківськ). Автобіографічний синерген Василя Барки.

8.Тонне Олена (Запоріжжя). Метафізика та екзистенціалізм у філософії і літературі.

etc. — TWO representatives of Rivne State University of the Humanities will take part in this VERY cool event!

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья