Muay Thai Prajat in Rivne

The Club will soon move to a new location & be closed for about a month.


Комментариев: 0

Подано до друку статтю

Золота середина місіс Бічер-Стоу

фахове видання

«Американські літературні студії в Україні»

В статті здійснено спробу з’ясувати та увиразнити роль складного і суперечливого комплексу дискурсивних практик популярної демократичної культури та популярної словесності США першої половини ХІХ сторіччя в текстовому просторі роману “Uncle Tom's Cabin”. Реалізоване нове потрактування творчості Гаррієт Бічер-Стоу, релевантної національним умовам і обставинам соціально-політичного, культурального буття. Акцентовано провідну літературну стратегію письменниці — так звану “золоту середину”, що уможливила ефективне поєднання “підривного” і “конвенційного” векторів популярного мистецтва та результувалася у найширшому визнанні її бестселеру серед сучасників.Комментариев: 0

Подано до друку статтю

Янголи Бічер-Стоу

 Фахове видання «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» Херсонського державного університету

У статті актуалізовано проблему дискурсивної взаємодії літературної спадщини Гаррієт Бічер Стоу із пуританською релігійною культурою Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя. Розглянута історія формування виразного анти-пуританського світогляду авторки бестселеру «Uncle Tom's Cabin», проаналізовані особливості його мистецької реалізації у найвідоміших творах письменниці.

  

Комментариев: 0

Перші читання пам’яті Тамари Наумівни Денисової

Комментариев: 0

Друга рецензія на монографію

проф. Олександр Глотов

Національний університет «Острозька академія»

 

НОТАТКИ НА МАРГІНЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРУ МАРГІНЕСУ

з приводу монографії М. М. Калініченка «Американський Ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя». – Рівне: О. Зень, 2017. – 208 с.

Розвідка рівненського дослідника Михайла Калініченка присвячена темі, з одного боку – суто спеціальній: література так званого американського Ренесансу ХІХ століття, але з другого – цілком універсальній: роль літератури другого плану в національному літературному процесі. Оскільки мова у цьому дослідженні йде саме про явища, притаманні власне будь-якій національній літературі. Адже більшість корпусу літературних текстів у всі часи та у всіх народів складають саме не шедеври, не вершини, не найвищі досягнення, а те, що становить тло, фон, підґрунтя, власне ауру та атмосферу цього часу та цієї культурно-історичної свідомості...

Михайло Калініченко написав ґрунтовну монографію про так звану «популярну» американську літературу ХІХ століття, проаналізувавши силу-силенну творів, культурних феноменів та соціально-політичних явищ. Імена Фенімора Купера, Вашингтона Ірвінга, Натаніеля Готорна, Германа Мелвілла, Волта Вітмена, Генрі Торо у цьому контексті можуть виглядати, як на мене, знаками другого ряду хіба що у свідомості високочолих американістів, які зупиняють свій прискіпливий погляд лише на атлантах рангу Марка Твена та Вільяма Фолкнера. Мій читацький смак спокійно дозволяє мені сприймати у нормальному літературному дискурсі навіть Майн Ріда. Але дослідник має право розставляти вихідні критерії саме такими, які вони є у його системі координат....

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць/ ред.кол. С.О.Кочерга, І.Д.Пасічник, І.М.Хом'як. — Острог: Видавництво НаУОА, 2017. — Вип.65. — 134 с. — С.130-131.

Комментариев: 0

Подано до друку статтю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький державний педагогічний університет кафедра української та світової літератур

ВИП 9. фахового збірника у галузі літературознавство

(Наказ МОН України від 04.07.2014 № 793)

«ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ» 

стаття

Іще раз про американський романтизм

У статті оглядово представлені й проаналізовані теоретичні концепції дослідників і критиків Сполучених Штатів ХХ сторіччя, які відіграли найпомітнішу роль у давній академічній дискусії щодо термінологічного окреслення та визначення змістового субстрату і найхарактерніших атрибутів поняття «романтизм» у північноамериканських наукових студіях національної літературі доби «Американського Ренесансу».

Rene Wellek

Arthur O. Lovejoy

Morse Peckham

Комментариев: 0

4й курс - ONLINE TEST

Виконання онлайн-тестів завершене!

Комментариев: 0

Завдання до заліку 2017

Життєвий і творчий шлях…

(+ детальніше про один знаковий твір)

 • Beowulf & Anglo-Saxon Culture
 • The Bard of Avon
 • William Blake \ William Wordsworth
 • Charles Dickens
 • Washington Irving
 • J.F.Cooper
 • Edgar Allen Poe
 • Nathaniel Hawthorne
 • Herman Melville
 • Ralph Waldo Emerson
 • Henry David Thoreau
 • Harriet Beecher Stowe
 • George Lippard
 • Walt Whitman

Оцінка "ВІДМІННО" залежить від знань про літературних критиків і дослідників (імена + назви праць), які вивчали Ваше питання та щось розумне написали про обраного Вами автора 

---------------------------------------

Завдання для повторення перед заліком (additional points for your final grade):

будь-які розлогі й змістовні питання з попередніх практичних

АЛЕ

БЕЗ ТЕКСТІВ-ПІДКАЗОК 

як на заліку)) 

1 питання про Британців

 1 питання про Американців

Комментариев: 0

Конференції 2017

Подано заявку на участь у конференції

Х Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

Комментариев: 0

4й курс - НОВІ завдання до практичних

1.Read the article & prepare a short summary.

Article #1 about Emerson

2.Read the article & prepare a short summary.

Article #2 about Emerson

3. Read the article & prepare a short summary.

Giving Emerson the Boot

4. Watch the film & prepare a short summary.

5. Read the article & prepare a short summary.

Article about «domestic» fiction

6. Read the article & prepare a short summary.

Article about Beecher Stowe

7. Watch the film & prepare a short summary.

Комментариев: 0
Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 41 Карма: 1
все 6 Мои друзья