Academic Publications 2014

While I am working on my annual scientific report, I keep getting «your publication is delayed» messages from various magazines and academic collections… It seems that 2014 is a very difficult year for scholarly publishing business. So I have about 12 more articles in various places all around Ukraine & Belorus. Even our non-VAK academic collection at the RSUH is delayed. But here's the list of what I've got so far:

I.Статті у фахових наукових виданнях України

1.Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії. (Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. Острог, 12 стр.)

2.Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя.(Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство. Вип. 39. — Тернопіль, 12 стр.)

3.Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Германа Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Американського Ренесансу. (Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Вип. 126. Частина 1. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. Львів, 12 стр.)

4.Н. Готорн у релігійному дискурсі Сполучених Штатів першої половини ХІХ ст.1.Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. Острог, 12 стр. (Держава і регіони: Серія: Гуманітарні науки, 2013 р. (збірка вийшла друком лише на початку 2014-го року), № 4 (35)., Запоріжжя, 12 стр.)

5. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2013, № 3 (252), 12 стр. (збірка вийшла друком лише на початку 2014-го року)

II.Статті у не фахових виданнях України

1.Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя. (Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині: науковий збірник. Випуск 49. Матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині» 2014 р. м. Луцьк. 12 стр.)

2.«Листя трави» Волта Вітмена: польові дослідження з американського сексу. (Журнал «Всесвіт». — 2014, № 7–8., Київ, 15 стр.)

III.Тези доповідей

1.Герман Мелвілл — митець без біографії. (Біографія як текст: матеріали XI Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). —Чернівецький нац. ун-т, 2014 р., Чернівці, 2 стр.)

2.(Міждисциплінарні студії північноамериканського романтизму в дискурсі масової культури і популярного реформізму». (II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року. — Київ, 2 стр.)

Обсудить у себя 1
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья