Salem 2014

For the 210th anniversary of Nathaniel Hawthorne, I guess 

Salem (TV series)

=======================================

You might want to read some of his books over this summer — consider it long-term summer homework.

And watch «Salem-2014» too

It is about the famous Salme Witch Trials

Salem Witch Museum

Комментариев: 0

Delayed Publications

That's what I often read nowadays: 

February 2014 — Надіслав текст статті... Дякую, після розгляду редколегією, повідомлю результати. Успіхів!

June 2014 -  ...треба ще почекати до вересня (стосовно публікації статті), переноситься рецензування та засідання редколегії. Утім, буде все гаразд. Успіхів!

Комментариев: 0

Academic Plans for 2014

While I am still waiting for my articles from Rivne, Kyiv, Minsk and two texts  from the East of Ukraine, there is much to be done this summer.

Конференція «Биография как текст» — Чернівецький Національний університет ім. Юрія Федьковича

16-17 жовтня 2014 р.

ТЕМА ДОПОВІДІ: «Герман Мелвілл — митець без біографії»

(рубрика «Биографический метод в свете новейших литературоведческих методов»).

Комментариев: 0

2nd Semester Report

ЗВІТ

про наукову  роботу за IІ семестр 2013-2014 навчального року

канд. філологічних наук,

доцента кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики

Калініченка М.М.

За II семестр 2013-2014 навчального року взято участь у роботі п’яти наукових конференцій

1.«ІI Міждисциплінарні гуманітарні читання». Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Присвячуються 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 26 лютого 2014 р., Київ. Міністерство освіти і науки України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. 

2.«Польська культура в контексті волинського тексту». Міжнародна наукова конференція. 3–4 квітня 2014 р., м. Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

3.Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість». 3-4 квітня 2014 р., м. Острог. Національний університет «Острозька академія».

4.23-я Международная научная конференция «Мир природы и проблемы цивилизации в современной литературе и культуре». Минск, 24-25 апреля 2014 г., Минский государственный лингвистический университет. Беларусь. 

5.ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ Сучасні проблеми германського та романського мовознавства (Рівне, РДГУ, 23-е квітня 2014-го року).

За II семестр 2013-2014 навчального року подано до друку 5 статей

1. Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя (Луцьк, «НАУКОВИЙ ВІСНИК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ», ВАКівська) 

2. «Листя трави» Волта Вітмена: польові дослідження з американського сексу (Київ, журнал «Всесвіт»).

3. Н. Готорн і «Друге велике пробудження» (Запоріжжя, журнал «Держава і регіони», ВАКівська)

4.Американская «Природа» Р.У. Эмерсона (Мінськ, МГЛУ).

5. Н. Готорн у релігійному дискурсі сполучених штатів першої половини ХІХ сторіччя (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету).

За II семестр 2013-2014 навчального року надруковано 6 статей

1.Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі: І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог.: Видавництво «Острозька академія», 2014. — Вип. 45. — С. 117–120.

2.Міждисциплінарні студії північноамериканського романтизму в дискурсі масової культури і популярного реформізму» // II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року. — Київ, 2014. — с. 105-106.

3.Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. — Вип. 39. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — 406– 411.

4.Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Германа Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Американського Ренесансу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Вип. 126. Частина 1.— / голов. ред. Паславська А.Й. — Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — С. 132–138.

5.Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство. / [ред. кол. Голюк В.С. та ін. ]. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2013, № 3 (252). — С. 44–49 (*статтю отримано у 2014-му році).

6.Американська популярна робітнича література першої половини XIX сторіччя: здобутки і перспективи (матеріали ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», тези – 4 с.) — I wonder where it is published??? 

 Чекаю ще на дві ваківські статті, одну не ваківську, одну міжнародну + 2 статті у академ.збірниках… може і не дочекаюся на цей семестр… Війна!

Комментариев: 0

Summer!

 

Комментариев: 0

War in Syria... War in Ukraine...

Комментариев: 0

Walden 4 seasons artwork (modern & totally unreal)

Комментариев: 0

(un)Real Walden

Henry David Thoreau — Walden

Thoreau's wood cabin & his statue

Extracts from Walden as a sign in the forrest

the trouble with Henry is that he is not telling us about the real Walden of his times… it was like this

the ground around Walden Pond

Walden has been a degraded landscape since early in the European intrusion. The first industry in Concord was an extractive one, raking up the layer of bog iron ore that lay under the meadows and transporting it in carts to smelters. Thoreau was walking through a landscape which still bore deep scars from those long cart tracks. The smelting of course required huge quantities of charcoal, so the charcoal-makers were stripping the woods of anything they could pile into their mounds covered with earth that would be transformed into charcoal over a number of days and nights of tending. The circles of charred earth on which the charcoal-makers had staged their operation were still in evidence in Thoreau's day, as were the overgrown remains of the smelting facilities.

there were the natives — local indians

During what is known as King Phillip's War, in 1676, the watershed around Walden Pond was the scene of a race atrocity. There was a «free fire zone» law in effect, according to which any native American who was more than one mile distant from his or her habitation of record could be killed, and three women and three children who lived on Flint's Pond had ventured to the other side of Walden Pond, about one and one-half miles from their habitation, while picking huckleberries, onto the Hoar property, so the Concord Militia went out and slaughtered them. (Several white Concordians later were hanged, for this race crime, by the neck until dead, on Boston Common.) In other words, Walden was polluted not merely by human use but also by human misuse.

and poor Irishmen

and poor Blacks

When the railroad workers came through, they were of course predominantly Irish ecological refugees of the potato famine. They lived, of necessity, low. They considered that they were in direct economic competition with American persons of color, and thus there was a great deal of race friction. When they erected their shanties alongside the path they were preparing for the railroad, Concord's blacks needed to be elsewhere. Thus Concord's black citizens during Thoreau's era were living in the meadows along the river, and were living farther away from Walden Pond.

 

together they had turned Walden into a field of garbage, destoryed most of the trees in the area and made the place very dangerous to visit at night

overall, Walden was a typical demorcratic place of XIX century America

With all this use by people living in dire poverty, Walden Woods was not what you would call a clean area, and you may notice that Thoreau comments about the lingering scent of a dead horse that had been abandoned in a cellar hole there. In addition, the woods did not have the reputation of being a safe place, and thus a woman during Thoreau's era would have needed to be very careful to be escorted, and to be out of the woods before dusk.

Комментариев: 0

Astor Place Riot

May 10, 1849  — A riot erupted outside the Astor Place Opera House in New York as British actor William Charles Macready performed inside. Angry crowds revolted against dress requirements for admission and against Macready's public statements on the vulgarity of American life. The mob then shattered theater windows. Troops were called out and ordered to fire, killing 22 and wounding 26.


Комментариев: 0

Film assignments for the long weekend

IM-25

Just select ONE of the 3 films, watch it & do the tasks listed below:

STORY: Talk about what you think the story of the movie is – the start, beginning, end, etc.

RETELL: Watch the trailer and retell what you saw to your partner(s).

MUST-SEE: Talk with your partner(s) about whether the poster and movie title are good and make you want to see the movie.

MY PREQUEL / SEQUEL: Make your own prequel or sequel for  «the film of your choice». Make sure there is a good mix of things to do. Find some good online activities. Read what you wrote to your classmates in the next lesson. Give each other feedback.

CHARACTER STORY: Choose one of the characters from the movie. Imagine you are that character. Write your story about what you did in the movie.

MAGAZINE ARTICLE: Write a magazine article about the film of your choice. What are (did) critics and moviegoers saying (say) about it? How good were the actors' performances? What was good and bad about the movie?

Комментариев: 0
Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 30 Карма: 1
все 6 Мои друзья